Många program som använder sig av de populära kod-biblioteken colors och faker har slutat fungera, rapporterar Bleeping Computer.

Anledningen är att utvecklaren Marak Squires bestämt sig för att protestera mot att företag använder sig av öppen källkod utan att upphovsmännen får någon ersättning.

Genom att ladda upp en ny modul med namnet American Flag har Marak Squires sett till att användarna av berörda program möts av frasen ”LIBERTY LIBERTY LIBERTY” följt av skräpkod.

Github har reagerat på tilltaget och valt att stänga ner Marak Squires konto, något som har delat användarna i två läger. Medan vissa ställer sig på Squires sida är det andra som tycker att hans agerande är vårdslöst och att Github gör rätt som stänger ner hans konto.

De rekommenderade versionerna av colors och faker är 1.4.0 respektive 5.5.3, detta då dessa versioner inte innehåller skräpkoden.