Detta enligt en ny undersökning som gjorts bland tekniska ledare på internationella storföretag av Zapata Computing och som nyhetssajten Venturebeat uppmärksammar. 

Resultatet visar på att utvecklingen mot kvantdatorer rör sig snabbt, från att ha varit en perifer företeelse till att bli en prioriterad del av företagens digitala transformation. 

74 procent av deltagarna i undersökningen tror att de som inte tar till sig den nya tekniken kommer att hamna på efterkälken. 

29 procent av företagen i undersökningen anser sig vara “tidiga användare” av kvantdatorteknik, och 40 procent uppger att de kommer att börja använda sig av tekniken inom en nära framtid. 

Om man bryter ner resultaten på olika branscher är användandet som störst inom transportsektorn, där 63 procent av de tillfrågade uppger att de befinner sig i ett tidigt skede av att använda tekniken.

Detta kan vara en följd av de pågående problemen i leveranskedjorna, vilka kan lindras med kvantteknik, då denna har potential att lösa komplexa optimeringsproblem som är vanliga inom frakt och logistik. 

Bland de tidiga användarna förväntar sig tolv procent att tekniken kommer att ge dem konkurrensfördelar inom ett år, medan 42 procent förväntar sig konkurrensfördelar inom två år. 

Maskininlärning uppges vara det främsta användningscaset på kort tid för kvantdatorteknik. 

Dock återstår en hel del utmaningar, framför allt nämns komplexiteten att integrera kvantdatorteknik i den befintliga it-miljön. För att komma till rätta med detta vänder sig företagen till leverantörerna. 96 procent uppger att de behöver hjälp från en pålitlig leverantör, men detta innebär också att många oroar sig för inlåsningseffekter. 

Undersökningen är gjord bland 300 cio:er, cto:er och andra höga chefer på företag med en omsättning på mer än 250 miljoner dollar under 2021, och med en it-budget på över en miljon dollar.