Det är EUs datatillsynsmyndighet EDPS, European Data Protection Supervisor, som slår ner på Europols personuppgiftshantering och tvingar den att radera information där det inte kan bevisas att personerna har brottsligt samröre. Totalt har miljarder datapunkter samlats in under sex år. Det skriver den brittiska tidningen The Guardian.

Informationen ska ha hämtats in från polisrapporter, hackats från krypterade telefontjänster och även samlats in från asylsökande som aldrig varit involverade i något brott.

Enligt dokument som Guardian tagit del av ska datavolymen i de här systemen uppgå till 4 petabyte och bland annat innehålla uppgifter om minst en kvarts miljon misstänkta eller tidigare misstänkta för terrorbrott eller annan grov brottslighet samt personer i deras nätverk.

Dataskyddsaktivister menar att mängden data i Europols system innebär att det handlar om massövervakning, skriver Guardian vidare, och att det är ett steg på vägen mot att skapa en europeisk motsvarighet till NSA, vars hemliga övervakning avslöjades av Edward Snowden.

EDPS ger Europol ett år på sig att ta reda på vad som lagras på ett lagligt sätt, och de ska även radera nyligen insamlade uppgifter som inte kategoriserats inom sex månader.

EUs svenska inrikeskommissionär Ylva Johansson försvarar dock Europol och säger till The Guardian att: “De brottsbekämpande myndigheterna behöver verktygen, resurserna och tiden för att analysera data som lagligen överförts till dem”. “I Europa är Europol plattformen som stödjer de nationella polismyndigheterna i denna gigantiska uppgift”.

Europol förnekar att de gjort några fel och säger att de arbetat tillsammans med EDPS för att “hitta en balans mellan att hålla EU säkert och dess medborgare skyddade, och samtidigt håller sig till de högsta standarderna för dataskydd”, uppger polisbyrån.