Förra året avslutades med ett crescendo när det gäller cyberattacker. Under fjärde kvartalet uppmätte cybersäkerhetsföretaget Check Point en rekordnivå – 925 attacker per vecka mot deras kunders företagsnätverk, rapporterar Zdnet.

– Vi såg antalet cyberattacker toppa mot slutet av året, till stor del på grund av log4Js sårbarhetsexploatering, säger Omer Dembinsky, forskningschef på Check Point Software.

Och bland de sektorer som attackeras mest återfinns samhällsviktig verksamheter med utbildnings- och forskningsområdet i topp med i genomsnitt 1 605 attacker per organisation varje vecka – en ökning med 75 procent jämfört med 2020.

Regeringen, försvaret, militären och kommunikationsindustrin låg hack i häl med i genomsnitt cirka 1 100 attacker per vecka per organisation.

Värst ser det ut i Afrika med nästan 1 600 attacker i veckan. I Europa handlar det om 670 attacker i veckan och i Nordamerika 503.

Och det finns inget som tyder på att ökningen inte ska fortsätta under 2022 enligt Omer Dembinsky.

– Vi är i en cyberpandemi, om du så vill, säger han och uppmanar alla – särskilt inom myndigheter, utbildning och hälsovård att lära sig att skydda sig bättre genom enkla åtgärder som att patcha, segmentera sina nätverk och utbilda anställda.