Pc-marknaden i världen har fått en pånyttfödelse under pandemin. Redan när covid-19 började spridas över världen, och företagen skickade hem sina anställda för att arbeta på distans, slog pc-försäljningen i taket.

Och försäljningen fortsätter vara stark. Analysföretaget Canalys visar i en rapport att pc-marknaden växte med 15 procent 2021, jämfört med 2020. Om man jämför med 2019 är ökningen 27 procent.

Totalt såldes 341 miljoner enheter under fjolåret, vilket är den högsta siffran sedan 2012.

Även omsättningen ökar kraftigt. Marknaden omsatte under 2021 250 miljarder dollar, också det en ökning med 15 procent.

Det är laptops och mobila arbetsstationer som driver försäljningsökningen, men också stationära pc ökar.

Canalys analytiker Ishan Dutt säger i en kommentar att pc:n under 2021 cementerade sin centrala position vad gäller arbete, utbildning och fritid.

– Att marknaden kan ha tvåsiffrig tillväxt från det imponerande 2020, trots konstanta utbudsbegränsningar, visar hur stark efterfrågan har varit de senaste tolv månaderna.

– I det långa perspektivet så har den viktigaste utvecklingen under året varit de stora ökningarna i pc-penetration och det ökade användandet. Pc används nu både av unga studenter och äldre familjemedlemmar, och även på utvecklingsmarknader har det blivit vanligt att man äger två eller fler pc per person.

Största leverantör är Lenovo som sålde 82,1 miljoner enheter under året. HP är näst störst och därefter följer Dell, Apple och Acer.

Canalys tror att också 2022 blir ett starkt år för pc:n, då efterfrågan på mer säkra system ökar och de tror också att efterfrågan kommer att vara stor på enheter i premiumklassen. Det kommer att innebära att 2022 blir ett ännu bättre år, skriver analysföretaget.

Även analysföretaget IDC har släppt sin rapport för pc-marknaden 2021. Också deras siffror visar på en 15-procentig tillväxt.