Dataskyddsmyndigheten Datenschutzbehörde, DSB, har kommit fram till att ett tysk förlag, som inte namnges, har brutit mot artikel 44 i GDPR när de använt Google Analytics – ett program som ofta används i samband med webbpublicering och e-handel – på grund av dess överföring av personuppgifter till USA. Det skriver nyhetssajten The Register.

Detta sker efter den så kallade Schrems II-domen. Den kom sommaren 2020 och ogiltigförklarade beslutet som ligger till grund för Privacy Shield-avtalet som var ett skydd för personuppgifter när de överförs från EU till USA.

DSB fann att förlaget varit ansvarigt för delning av data i sin användning av Google Analytics och att standardavtalsklausulerna heller inte ger tillräckligt skydd, eftersom Google kan bli föremål för övervakning av amerikanska underrättelsetjänster, enligt amerikanska övervakningslagar.

Myndigheten har dock inte utfärdat några böter till företaget. Eftersom förlaget i fråga från början var registrerat i Österrike men efter en sammanslagning nu är registrerat i Tyskland, så kommer ärendet att flyttas över till tyska dataskyddsmyndigheter.

Advokaten Max Schrems, som är hedersordförande för noyb säger till The Register att han nu förväntar sig liknande beslut i andra EU-medlemsstater eftersom tillsynsmyndigheter inom EU arbetar tillsammans. De har lämnat in 101 klagomål i nästan alla medlemsstater.

– I det långa loppet behöver vi antingen ordentligt skydd i USA eller så kommer det att sluta med separata produkter för USA och EU. Jag skulle personligen föredra bättre skydd i USA, men det är upp till den amerikanska lagstiftaren, inte någon i Europa.

En talesperson för Google säger i en kommentar till The Register:

“Människor vill att webbplatserna de besöker ska vara väldesignade, lätta att använda och respektera deras integritet. Google Analytics hjälper återförsäljare, regeringar, icke-statliga organisationer och många andra att förstå hur deras webbplatser och appar fungerar för användarna - men inte genom att identifiera individer eller spåra dem på webben. Dessa organisationer, inte Google, kontrollerar vilka data som samlas in med dessa verktyg och hur den används. Google hjälper till genom att tillhandahålla en rad skyddsåtgärder, kontroller och resurser för regelefterlevnad”.