Under torsdagen hölls ett möte i Vita huset mellan representanter för den amerikanska regeringen och de stora teknikföretagen, däribland Google, Apple, Amazon, IBM, Microsoft, Facebook, Oracle och Apache.

På mötet diskuterades cybersäkerhetsfrågor, detta med anledning av sårbarheten Log4shell som skapat stor oro under den senaste månaden.

Enligt Googles representant Kent Walker borde det läggas lika stor vikt på den digitala infrastrukturen som på vägar och broar. Därför bör det skapas en lista över de viktigaste projekten som baseras på öppen källkod, vilket kan vara av nytta för att avgöra var resurserna ska sättas in.

Kent Walker fick enligt Zdnets sammanfattning medhåll av IBM:s representant Jamie Thomas som dessutom föreslog att utvecklare som gör viktiga insatser borde få någon sorts belöning.

En mer detaljerad redogörelse för Kent Walkers förslag finns på Google-bloggen The Keyword.