En ny rapport från säkerhetsföretaget Crowdstrike varnar för att skadeprogram som riktar in sig på Linux-system ökade med hela 35 procent under 2021.

Framförallt ska det handla om tre familjer med skadeprogram: XorDDoS, Mirai och Mozi som tillsammans utgör 22 procent av hoten mot Linux-system. Antalet fall där skadeprogrammet Mozi förekom ökade dessutom tiofalt under 2021 jämfört med 2020.

Skadeprogrammens huvudsakliga funktion är att infektera sårbara enheter med internetuppkoppling, vanligtvis IoT-enheter. Dessa samlas sedan i botnät som kan användas för överbelastningsattacker mot andra system.

Läs också: Utvecklare vill rensa upp i Linux-kärnan