Investeringarna i molninfrastruktur ökade med 6,6 procent tredje kvartalet förra året, i jämförelse med motsvarande period 2020, enligt analysföretaget IDC:s senaste rapport.

Det innebär att investeringarna under perioden uppgick till 18,6 miljarder dollar.

Det här innebär vidare att molnmarknaden är tillbaka på rätt spår efter att investeringarna minskade något – med 1,9 procent – under andra kvartalet 2021. Dessförinnan hade marknaden haft sju kvartal i rad då investeringarna ökade.

Att investeringarna minskade något under andra kvartalet beror på att jämförelseperioden, andra kvartalet 2020, var exceptionellt bra eftersom många organisationer investerade i molntjänster precis i pandemins inledning.

Den underliggande tillväxten är dock fortsatt stark, konstaterar IDC.

För helåret 2021 tror IDC att investeringarna växer med 8,3 procent jämfört med 2020 till 71,8 miljarder dollar.

På lång sikt tror IDC att investeringarna i molninfrastruktur ökar med i snitt 12,4 procent årligen mellan 2020 och 2025, och därmed skulle marknaden totalt uppgå till 118,8 miljarder dollar 2025.