Totalt väntas de globala it-investeringarna uppgå till 4 500 miljarder dollar under 2022, enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner.

Det är ökning med 5,1 procent jämfört med fjolåret. Trots effekterna av Omicronvarianten så kommer den digitala transformationen att bädda för stora investeringar i teknik.

– 2022 är året då framtiden återvänder för cio:n, säger John-David Lovelock, analytiker på Gartner. De är nu i en position där de kan gå bortom de kritiska, kortsiktiga projekten som präglat de senaste två åren och fokusera på lång sikt.

– Samtidigt kommer kompetensgap, löneinflation och striden om kompetens att göra så att cio:er mer måste förlita sig på konsulter och tjänsteföretag för att driva igenom sina digitala strategier.

Det här innebär att området it-tjänster växer kraftigt under 2022, 7,9 procent upp, till en omsättning på nästan 1300 miljarder dollar. Den här trenden håller i sig över 2023, då segmentet väntas växa med 8,8 procent.

Det enda område i Gartners rapport som växer mer är företagsmjukvara, som i år väntas ha en uppgång på 11 procent till 672 miljarder dollar.

Fram till 2025 kommer organisationer att öka sitt beroende av externa konsulter som en följd av den snabbare förändringstakten och att de får allt mer bråttom att genomföra projekt – vilket innebär att klyftan mellan deras digitala ambitioner och de interna resurserna ökar.

– Det här kommer att vara särskilt tydligt när det gäller övergången till molnet, eftersom det är en nyckelfaktor för att man ska klara sina digitala satsningar och för att stödja hybridarbetet. Vi tror att de allra flesta stora organisationer kommer att använda sig av externa konsulter för att utveckla sin molnstrategi de närmaste åren.