Tietoevry har stuvat om rejält de senaste åren, och nu har man även lagt på det sista ytskiktet efter ombyggnationen. Vi har tidigare spekulerat i huruvida det uppenbara men lika sammanslagna namnet, som skapades efter fusionen, skulle leva kvar.

”Det pågår just nu ett väldigt spännande arbete där vi jobbar med att utveckla och stärka vårt varumärke och företagskultur. Jag ser fram emot att få berätta mer om det när vi kommit en bit längre i det arbetet”, svarade dåvarande Sverige-vd Karin Schreil på frågan om ett eventuellt namnbyte i mars.

Nu ser det arbetet ut att vara klart och namnet kommer att leva vidare eftersom man anser att det har en stark historia och värdegrund. Däremot meddelar Tietoevry idag att bolagets sex specialiserade affärsenheter kommer få nya namn, som ska spegla deras olika fokus och position på marknaden.

– Detta är början på en ny era och vi är glada över att vår integration efter sammanslagningen går mot sitt slut och att vi fortsätter att genomföra vår nya strategi. Med vår nya strategi och varumärkesposition tror jag starkt på att vi kan skapa ännu större värde för samhället, våra kunder och ägare, samt en inspirerande arbetsplats för våra medarbetare, säger koncernchef Kimmo Alkio.

Det som tidigare hetat Tietoevry Business design and engineering byter nu namn till Tietoevry Create. Det är en global enhet som ska jobba med företags digitala agenda och bygga datadrivna affärer, med hjälp av design, data och molnlösningar.

Tietoevry Enterprise Modernization byter namn till Tietoevry Transform. Här ska man jobba med affärstransformation av företagsprocesser, applikationer och infrastruktur.

Tietoevry Cloud Platform Services blir Tietoevry Connect. Här handlar det om att leverera multimolnplattformar och infrastruktur.

Tietoevry Financial Services Solutions kommer byta namn till Tietoevry Banking, en enhet som ska sikta på att bli marknadsledande inom finansiell mjukvara och plattformar, samt vara en servicepartner inom och utanför Norden.

Tietoevry Health & Care kortar namnet till Tietoevry Care, och ska jobba inom den nordiska vård- och omsorgssektorn med modulär, öppen och interoperabel mjukvara.

Tietoevry Industry Software ska bara heta Tietoevry Industry. Här finns mjukvaru- och datalösningar inom en mängd olika branschområden som bland annat offentliga sektorn och massa- och pappersindustrin, samt energibolag.

Utöver de nya namnen har man också tagit fram en ny logga. Här skriver Tietoevry att man den nya visuella identiteten ”formats kring teknologi, människa och ansvarstagande” och att ”kärnan i den nya identiteten är företagets syfte: att skapa meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre”.

– Vårt nya syfte återspeglar vårt företags värderingar som bygger på förtroende och öppenhet, men fångar också hur vi sett världen förändras. De senaste åren har varit extraordinära, inte minst på grund av pandemin och fokus på klimatförändringarna, som innebär att våra intressenter har andra förväntningar på oss. Nu mer än någonsin är det viktigt för företag att vara aktiva i viktiga samhällsfrågor. Teknik driver samhället framåt, och vi vill vara det företag som utvecklar framtiden med människan i centrum, och designar meningsfull teknologi samt väger in de mer utmanande aspekterna som följer med tekniska framsteg, säger Kimmo Alkio.