Det är mjukvaruföretaget Okta som har genomfört sin årliga rapport Digital Trust 2022, där 12 010 personer, av vilka drygt 1 000 är från Sverige, svarat online mellan den 12 och 27 oktober.

Frågorna handlar om förtroendet för digitala tjänster, dels tjänster som levereras av myndigheter men även tjänster från återförsäljare, banker och sjukvårdsorganisationer. Útöver Sverige har följande länder varit med: Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Italien och Schweiz.

Och de svenska svaren sticker framför allt ut i ett avseende. Vi är nämligen det land där man har i särklass högst förtroende för de digitala tjänster som våra statliga myndigheter erbjuder. Mer än hälften, 56 procent, uppger att de har förtroende.

Dessutom verkar vi vara ganska nöjda med de statliga digitala tjänsternas användarvänlighet. 62 procent av de tillfrågade säger att de aldrig haft några problem att använda tjänsterna. Även där visar Sverige högst andel. Och det är också en hög siffra vad gäller tron på att datan i de statliga digitala tjänsterna är skyddad, där 46 procent av de tillfrågade svenskarna litar på det.

Samma höga svenska tilltro ser man också på de motsatta svaren. Bara 18 procent av svenskarna säger att de inte litar på de statliga digitala tjänsterna, vilket är kan jämföras med den totala siffran 31 procent, som avser samtliga respondenter i undersökningen.

– Tillgången till statliga digitala tjänster har blivit jätteviktiga för medborgarna under pandemin, och vår undersökning visar att svenska myndigheter lyckats jämförelsevis bra med att skapa förtroende för de digitala tjänsterna bland medborgarna, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta om de svenska siffrorna och konstaterar:.

– Det har länge varit utmanande att kombinera hög säkerhet med högklassig användarvänlighet för digitala tjänster. Undersökningen visar att det är dessa två faktorer som statliga myndigheter måste kunna balansera för att vinna och behålla medborgarnas förtroende.