Microsoft har bestämt sig för att skruva upp säkerheten i Office ytterligare ett snäpp, detta i syfte att minska risken för att användarna råkar illa ut.

I en text som publicerats på Microsoft 365-bloggen låter Kellie Eickmeyer meddela att alla VBA-makron som laddats ner från nätet kommer vara blockerade som standard från och med april.

Programmen som berörs är Access, Excel, Powerpoint, Visio och Word för Windows. Utöver Microsoft 365 kommer det även gälla för Office 2013, 2016, 2019 och 2021.

Det går förstås att ändra inställningen om så önskas, men då sker det på egen risk.

Nyligen genomfördes en liknande ändring gällande makron för Excel 4.0 (XLM), även då var motiveringen att dessa kan användas för att köra skadlig kod.