Förklaringen som kommissionen nu föreslår att Europaparlamentet ska underteckna ska också ”vägleda politiskt ansvariga och företag när de hanterar ny teknik”, uppger kommissionen i ett pressmeddelande.

Det här är ett led i det arbete som EU-kommissionen tidigare lagt fram om sin vision för Europas digitala omvandling fram till 2030.

EU:s digitaliseringskommissionär Margrethe Vestager säger i en kommentar:

– Vi vill ha säker teknik som fungerar för folk, och som respekterar våra rättigheter och värderingar – även ute på nätet. Vi vill också att alla ska känna sig kapabla att aktivt ta del i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Förklaringen ger oss tydliga referenspunkter för vilka rättigheter och principer som ska gälla ute på nätet.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden tillägger:

– Vi vill att människor i EU ska känna till att den som bor, studerar, arbetar, gör affärer i Europa kan räkna med digitala förbindelser av högsta klass, sömlös tillgång till offentliga tjänster och en säker och rättvis digital miljö. I förklaringen om digitala rättigheter och principer fastställs också en gång för alla att det som är olagligt utanför nätet även bör vara olagligt på nätet. Vi strävar också efter att de här principerna ska bli en standard i världen.

Det utkast till förklaring som nu ligger på bordet omfattar enligt pressmeddelandet rättigheter och principer för den digitala transformationen, som att människor och deras rättigheter ska vara i centrum i den här omvandlingen. Där påpekas även att solidaritet och inkludering ska understödjas och att valfriheten på nätet ska säkras.

Ytterligare punkter som tas upp är att deltagande i det digitala offentliga rummet ska främjas och att de enskildas säkerhet, trygghet och egenmakt ska säkras. Dessutom ska en hållbar digital framtid främjas.

I pressmeddelandet skriver kommissionen vidare att dessa rättigheter och principer bör omgärda människor i EU i deras vardagsliv och specificerar med “ digitala förbindelser med hög hastighet överallt och för alla till överkomliga priser, välutrustade lärosalar och lärare med digital kompetens, sömlös tillgång till offentliga tjänster, en säker digital miljö för barn, nedkoppling efter arbetstid, möjlighet att få lättbegriplig information om digitala produkters miljöpåverkan, kontroll av hur deras personuppgifter används och med vem de delas”.

EU-kommissionen skriver mer om de digitala rättigheterna och principerna på sin webbplats.

Nu uppmanas Europaparlamentet och rådet att diskutera det här utkastet till förklaring och att sedan godkänna det senast i sommar.