Från och med den 1 april är det Tomas Frimmel som tar över som vd på Microsoft Sverige. Han har varit på bolaget i 16 år och har varit en del av ledningsgruppen sedan 2010. I dagsläget är han affärsområdeschef för Enterprise Commercial, vilket innebär att jobba med digitaliseringsprojekt för Microsofts största och strategiskt viktiga kunder. Rekrytering av en ersättare till dem rollen pågår enligt Microsoft för fullt.

– Det är en stor ära att få möjligheten att leda Microsofts svenska verksamhet, jag är övertygad om att Sverige kan bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att lyckas behöver vi fortsatt jobba nära våra kunder för att förstå varje enskild verksamhets möjligheter och utmaningar samtidigt som vi fortsätter att bygga förtroende för tekniken. Jag vill också passa på att tacka Hélène som byggt ett starkt och framgångsrikt team här i Sverige, kommenterar Tomas Frimmel sin nya roll.

Nuvarande vd Hélène Barnekow kommer att lämna Microsoft. Hon kommer istället kliva in som partner i norska konsultbolaget Ascension, som jobbar med ledarskap, företagskultur och varumärkesbyggande, och enligt egen utsago ger sina kunder ”the no bullshit version of effective leadership”. Men först ska hon och Tomas Frimmel verka parallellt under februari och mars månad för att säkerställa en bra överlämning.

– Jag är tacksam för drygt tre fantastiska år på Microsoft Sverige, det har varit en otrolig resa där vi tillsammans med våra kunder och partners drivit innovation som är bra för såväl individen, våra företag och det svenska samhälle. Jag är helt övertygad om att Tomas är rätt person att ta vid och driva arbetet vidare för att skapa en bättre framtid genom hållbar digitalisering. Efter mer än 30 år i olika roller på stora företag är det dags för mig att prova något nytt i karriären, men jag ser fram emot att fortsätta följa Microsofts spännande resa, säger Hélène Barnekow om vad som föranlett vd-bytet.

Microsofts chef för regionen Western Europe, Cindy Rose, kommenterar det svenska bytet på följande sätt:

– Sverige är ett föregångsland i världen när det gäller teknik och innovation, och det är en mycket viktig marknad för Microsoft. Jag känner mig glad och trygg med att Tomas ska ta över vår svenska verksamhet. Han kommer in i rollen med mycket erfarenhet från att arbeta med våra olika kundsegment där han uppnått fantastiska resultat och lett sina team med passion och empati. Jag vill också passa på att tack Hélène för det fantastiska arbete som hon gjort för Microsoft de senaste tre åren, hon har haft stor påverkan på såväl vår affär som vår kultur, säger hon.