Norska Moment levererar en molntjänst för projektstyrning, tidrapportering, resursplanering, fakturering och kvalitetssäkring. Och svenska Millnets mjukvara används för ungefär samma saker. Det Linköpingsbaserade bolaget, som grundades 2000, beskriver det som att man vill effektivisera vardagliga verksamhetsprocesser. Det kan handla om projekt- och tidsredovisning, projektplanering, resursplanering och närvarorapportering samt även bemanning och rekrytering.

Nu blir de båda verksamheterna alltså en och skapar det man själva kallar ”Nordens största SaaS-leverantör inom projektstyrning, tidrapportering, resursplanering, kvalitetssäkring, bemanning och rekrytering”.

Moment har mer än hälften av norska och isländska arkitektkontor som kunder, men är också starkt bland reklambyråer, tekniska konsultbyråer, ingenjörer och redovisningsbyråer. Millnet är starka inom samma branscher i Sverige, och har även en hel del kunder inom bemanning och rekrytering.

– Både Moment och Millnet har mycket kunniga medarbetare med branschkunskap som levererar stort värde till våra kunder varje dag. Vi är mycket glada över partnerskapet och tillsammans kan vi bli ännu bättre och starkare, säger Mats Lindskog, vd på Millnet.

– Med Millnet blir vi Nordens största tech-leverantör inom vårt område. Millnet har mycket bra produkter, en fantastisk organisation och nöjda kunder. Precis som Moment. Vi är på en spännande resa och planerar att göra flera uppköp framöver. Vi har haft årlig organisk tillväxt på 50 procent de senaste fem åren, säger Moments vd Eivind Bøhn.

Det första gemensamma steget kommer bli att etablera de båda bolagen i Danmark. Det ska ske med huvudägaren Monterro, som investerar i b2b-mjukvara, i ryggen. Planen är att med ytterligare sikta på att bli en av Europas ledande SaaS-leverantörer inom projekt- och tidrapporteringssystem.

– Moment och Millnet har många likheter, och tillsammans har de potential att bli ledande i Europa inom sitt segment. Vi har stor tilltro till både personalen och tekniken, och ser fram emot att tillsammans få vidareutveckla bolagen, säger Erik Syrén, styrelseordförande i Moment och partner på mjukvaruinvesteraren Monterro och blickar framåt.

– Vi jobbar alltid tätt tillsammans med grundarna och ledningen i de verksamheter vi investerar i. Moment har en kvalitetsprodukt som passar väl in i vår portfölj och de har också mycket nöjda kunder. Vi ser att bolaget har stor potential att expandera internationellt, och ser fram emot att även få in Millnet i portföljen. Det kommer att ske en konsolidering på marknaden, och det här är bara början på vår resa framåt.

För ganska exakt ett år sedan skrev vi om att konsultbolaget Exsitecs köp av Millnet BI. Det bolaget var ursprungligen ett affärsområde inom Millnet, som sedermera blev ett dotterbolag. Eftersom Millnet sedan fokuserat på att bli ett renodlat produktbolag lät man Millnet BI:s operativa ledning och personal köpa loss verksamheten, så affären med Exsitec gjordes alltså med ett annat bolag.