Det finns gott om studier som visar att texter som skapats med hjälp av artificiell intelligens kan sprida fördomar, detta då de ofta baseras på texter som hämtats från internet. Till exempel kopplas islam ihop med terrorism och judar med pengar, rapporterar Venture Beat.

Nu har emellertid det amerikanska ai-företaget OpenAI tagit fram en ny språkmodell som på sikt kan komma att ersätta GPT-3, den mest populära lösningen för att replikera mänskligt språk.

Den nya språkmodellen kallas för InstructGPT och enligt en rad tester ska den vara mindre fördomsfull än föregångaren. Dessutom är den betydligt bättre på att förstå instruktioner och på att ge svar som baseras på fakta i stället för åsikter.

En detaljerad redogörelse för hur InstructGPT fungerar finns på OpenAI:s blogg.