Samarbetet kretsar kring Iverägda City Network och den HiQ-ägda integrationsplattformen Frends. Tillsammans ska man erbjuda företag en nordisk plattform, där det ska finnas inbyggd regelefterlevnad för automatisering och integration av data, och detta oavsett om informationen finns i molnet eller lagrat on-premise.

Målgrupp är både verksamheter inom offentlig och privat sektor, som har behov av en integrationsplattform som lever upp till europeiska datalagar och regler.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Frends. Att automatiskt integrera olika dataströmmar är avgörande för att lyckas med den digitala transformationen. Processen sätter dock ofta stor press på regelefterlevnad. Med Frends driftat på våra molntjänster med inbyggd regelefterlevnad eliminerar vi osäkerheter kopplat till compliance. Samtidigt gör vi det möjligt för kunderna att få ut så mycket som möjligt av sin data. I slutändan ger det bättre tjänster för både kunder och medborgare, säger City Networks grundare Johan Christenson.

Frends, som är en förkortning av Front End Dialing System, har utvecklats i Finland och har idag kunder över hela Norden och i Tyskland.

– Ända sedan vi lanserade Frends har kommuner och myndigheter använt vår tjänst som en del av sin digitala resa. Med City Network-partnerskapet tar vi nu nästa steg för att möjliggöra den digitala transformationen för dessa organisationer. Nu kan de använda Frends med fullt inbyggd regelefterlevnad som en molntjänst, vilket möjliggör effektiv och automatiserad api-hantering utan att riskera dataintegriteten, säger Frendschefen Jukka Rautio.