Detta enligt den globala utbildningsplattformen O’Reilly Medias analys över vad deras användare intresserade sig för mest under 2021.

Deras plattform (som bland annat innefattar utbildningar, litteratur, videoinnehåll och konferenser) riktar sig till utvecklare världen över, och de skapar analyser utifrån sökord och vilket innehåll som används mest på plattformen.

”Python och Java har länge varit programmeringsspråken som legat i topp på vår plattform och det här året är inget undantag”, skriver O’Reilly i analysen och tillägger att ”användandet av Python- och Java-innehåll trots allt går ned marginellt medan användandet av innehåll om Rust och Go ökar snabbt, men fortfarande är relativt litet”.

Vidare skriver de att ”både Rust och Go är här för att stanna. Rust återspeglar helt nya sätt att tänka runt minneshantering och samtidighet. Och förutom att tillhandahålla en ren och relativt enkel modell för samtidighet, visar Go på en sväng från språk som har blivit allt mer komplexa med varje ny release”.

De uppmärksammade ransomware-attackerna har vidare gjort att intresset för cybersäkerhet ökat drastiskt, konstaterar de vidare. Användandet av innehåll om just ransomware ökade med 270 procent jämfört med året före.

Kraftiga ökningar var det också för integritetsfrågor (90 procent), hotmodellering (58 procent), identitetsfrågor (50 procent) och applikationssäkerhet (45 procent).

Vidare har IOT-utvecklingen gjort att intresset för C++ blivit större. Detta 35 år gamla programmeringsspråket används ofta för att bygga just IOT-produkter och står för en ”noterbar ökning”.

Rapporten går att ta del av här.