Microsoft har bestämt sig för att förbättra säkerheten på Github ytterligare ett snäpp, detta genom att integrera verktyget Microsoft Sentinel med tjänsten.

I ett blogginlägg på Microsofts webbplats redogörs för hur Sentinel kan hålla koll på misstänkta aktiviteter och identifiera försök att sprida skadlig kod.

Till en början rör det sig om en enklare typ av övervakning, men tanken är att mer avancerade lösningar ska introduceras i ett senare skede.

Förhoppningen är att integrationen med Microsoft Sentinel ska leda till att fler företag vågar använda sig av kod från Github.

I sammanhanget kan nämnas att Microsoft Sentinel har vuxit med 70 procent under det senaste året, vilket innebär att antalet användare nu överstiger 15 000.