Pricerunner meddelar idag att man stämt Google på cirka 22 miljarder kronor vid Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Det svenska bolaget uppger att stämningsansökan är en följd av att EU-kommissionen fastställt att Google brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att manipulera sökresultat för att gynna sin egen produkt- och prisjämförelsetjänst.

Pricerunner hävdar att Googles dominans får till följd att europeiska konsumenter får betala för mycket när de shoppar på nätet. Att beloppet nämns som ”cirka 22 miljarder kronor” beror på att Pricerunners skadeståndskrav ökar för varje dag, då man anser att överträdelsen fortsatt pågår, och det slutliga beloppet i stämningen därmed kommer att vara betydligt högre.

– Efter omfattande och noggranna förberedelser har vi idag stämt Google på närmare 22 miljarder kronor. Vi vill självklart få ersättning för den skada som Google orsakat oss under många år, men vi ser också stämningsansökan som en fight för konsumenterna, som har lidit stor skada av Googles brott mot konkurrenslagstiftningen under de senaste 14 åren och som fortsätter pågå här och nu, säger Pricerunners vd Mikael Lindahl och förklarar varför han och bolaget ser det som en nödvändig åtgärd.

– Det här är också en överlevnadsfråga för många europeiska entreprenörsbolag och arbetstillfällen inom tech. Om amerikanska techjättar genom sina närmast monopolställningar tillåts härja fritt och manipulera marknader så kan vi räkna med att många techbolag i Europa drabbas långt utanför den marknad för produkt- och prisjämförelser som nu står i fokus.