Keolis Sverige kallar projektet Trafik IT. Det inleds i Stockholm, där Keolis ska förse SL-bussarna med ombordutrustning. Därefter ska det rullas ut på Västtrafiks bussar i Göteborg och Upplands Lokaltrafiks bussar i Uppsala.

– Det innebär att man kan upptäcka brister och agera innan det uppstår problem i kollektivtrafiken, som att sätta in extrabussar vid behov eller byta ut bussar som indikerar problem, detta via den data som samlas in i realtid, säger Mats Grewe, affärsutvecklare på IT-Total.

Trafik IT innebär att stora mängder data registreras varje sekund av sensorer i bussarna. Det handlar till exempel om antalet resenärer som stiger av och på, hur många barnvagnar som finns på varje buss och bussarnas exakta position. Men också tekniska detaljer som oljetryck, bränsleförbrukning, fart och dörrarnas skick.

– För att kunna använda all data mest effektivt och tillämpa machine learning och AI har vi anlitat IT-Total. De designar och utvecklar en helt ny lösning åt oss. IT-Total har ett omfattande, utmanande och väldigt viktigt åtagande för Keolis, och vi har stort förtroende för att det blir en bra leverans, säger HP Larsson, chef för Integrerad Depådrift på Keolis, som ser fram emot att komma igång.

– Keolis har stora ambitioner där BI-lösningen är en del av ett pågående digitaliseringsprojektet. Nya verktyg för dataanalys kommer stödja verksamhetens förebyggande fordonsunderhåll, verksamhetsplanering och samtidigt ge marknadens bästa produktionsuppföljning. Det är vår övertygelse att stora mängder data från bussar och trafikplanering i kombination med effektiva algoritmer kommer att optimera vår verksamhet och ge Keolis stora konkurrensfördelar.

IT-Total ansvarar dels för att skapa den molnplattform som behövs, dels ska man bygga ett lasttestverktyg som ska kunna simulera all data från minst 350 bussar som samtidigt är i trafik.

– Vi utvecklar en big data-lösning i Microsoft Azure för att kunna hantera och lagra all inkommande data. Samtidigt arbetar vi tillsammans med verksamheten för att tillgodose hela dess behov av information. Det handlar om att kunna göra uppföljningar och analyser men också om att använda information i realtid, allt för att optimera verksamheten. Målet är att kunna göra de bästa bedömningarna av vad som kommer att hända i framtiden så att såväl trafikledning som service och affärsanalytiker på Keolis ska få förutsättningar att fatta de bästa besluten, säger Mats Grewe.