Säkerhetsanalytikerna vid Googles Project Zero, som arbetar med att hitta dag noll-sårbarheter, har släppt en ny mätning som visar att Linux-utvecklare är klart snabbast på att åtgärda upptäckta buggar.

Mätningen är för data mellan 2019 och 2021 och under perioden ska Linux-utvecklare åtgärdat 25 upptäckta buggar med en snittid på 25 dagar. Detta kan jämföras med Microsoft som fixade 80 buggar med en snittid på 83 dagar och Oracle som fixade sju buggar med en snittid på 109 dagar.

Enligt Project Zeros siffror så har Linux-utvecklarna också bara blivit snabbare med åren. Under 2019 snittade de 32 dagar för en bugg medan under 2021 var det bara 15 dagar. Detta ska dock stämma överens med den generella utvecklingen vad gäller buggfixar.

Läs också: Den äldsta Linuxdistributionen får en rejäl uppdatering