EU-kommissionen har presenterat en plan för satellitkommunikation på som en del av en satsning för att minska EU:s beroende av utländska företag och för att skydda viktiga kommunikationstjänster.

Satsningen ska ses mot bakgrund av den växande oron för ryska och kinesiska militära framsteg i rymden och Spacex och Amazons satsningar på satellitinternet – Starlink respektive Kuiper..

– Vår nya konnektivitetsinfrastruktur kommer att erbjuda snabba internetanslutningar, fungera som ett stöd för vår nuvarande internetinfrastruktur, öka vår motståndskraft och cybersäkerhet och bidra med konnektivitet i hela Europa och Afrika, säger rymdkommissionär Thierry Breton.

Kostnaden på 6 miljarder euro kommer att finansieras genom ett bidrag på 2,4 miljarder euro från EU från 2022 till 2027, EU-budgeten, EU-länderna, Europeiska rymdorganisationen och privata investeringar.

Planen måste fortfarande godkännas av Europaparlamentet och EU:s medlemsstater.