Stockholmsbaserade konsultbolaget Mjukvarukraft hade vid utgången av det senaste räkenskapsåret 22 anställda.

Bolaget har specialiserat sig på integration och systemutveckling och har kunder inom både privat och offentlig sektor. Från Ivers håll säger man att köpet är ett sätt att bättra på den rådgivande förmågan till kunder som har höga krav på applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Mjukvarukraft tjänster inom utveckling och förvaltning baseras på Biztalk och Azure samt olika hybridlösningar. Bolaget arbetar också med etablerade metoder och verktyg som bland annat Azure Devops, Jira och Zendesk.

– Vi är imponerade över Mjukvarukrafts förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom integration och systemutveckling till kunder med komplexa miljöer och höga krav. Det är ett väldigt duktigt gäng som kompletterar oss kompetensmässigt. Vi ser fram emot att de blir en del av Iver. Integration och systemutveckling som är två områden vi tror mycket på framöver, säger Ivers vd Carl-Magnus Månsson.

– Jag ser samgåendet med Iver som ett naturligt steg för att kunna möta ett växande behov hos våra kunder. Ivers starka kompetens och bredd inom infrastruktur som kod och säkra drift- och molntjänster kompletterar Mjukvarukrafts erbjudande, säger Anders Kingstedt, vd och delägare av Mjukvarukraft.

Tanken är att köpet ska komplettera konsultaffären, där man redan har förvärvat Elits, vars vd Olle Hasselblad ser fram emot att utöka Ivers konsultorganisation.

– Mjukvarukraft blir ett fantastiskt tillskott som ytterligare förstärker och breddar vårt erbjudande och vår förmåga att leverera kompetens och säkra lösningar till kunder med mycket höga krav under sina transformationsresor. Förvärvet av Mjukvarukraft är i linje med Ivers tidigare förvärv av Elits och tillsammans blir vi starkare. Vi är sprungna ur samma värderingar vad gäller synen på kunder och medarbetare, säger han.