Wipro har tagit hem ett femårigt strategiskt uppdrag hos ABB. Det går ut på att hantera de digitala arbetsplatstjänsterna hos ABB Information Systems. Avtalet är värt över 150 miljoner dollar, vilket motsvarar knappt 1,4 miljarder kronor, och berör 105 000 anställda i fler än 100 länder.

Arbetet kommer att ledas från Schweiz, där man bland annat ska se till att öka automatiseringen och ta fram personanpassade tjänster som stöds av realtidsanalys. Wipro kommer också att tillhandahålla förvaltningstjänster till ABB genom sin plattform Live Workspace.

– Wipro har varit en viktig del av vår it‑verksamhet under de senaste sex åren och har visat sig vara en tillförlitlig partner under vår transformation av den digitala arbetsplatsen. Deras insats är avgörande eftersom den påverkar våra användare direkt. Vårt partnerskap kommer även fortsättningsvis att resultera i betydelsefull digital och teknisk transformation av ABB:s arbetsplats, säger ABB:s chef för IT Consumer Experience Christophe Zajpt om arbetet för att få alla att kunna jobba på distans.

– Vi vill att våra medarbetare ska kunna arbeta som de lever genom att ge dem tillgång till det de behöver, när som helst, var som helst, på vilken enhet som helst och med högsta möjliga tillgänglighet och digital upplevelse. Informationsteknik har en avgörande roll för verksamheten och har blivit en konkurrensfördel. Vi är övertygade om att Wipro är rätt partner att hjälpa oss för att nå våra tillväxt- och produktionsmål genom smart användning av nya arbetsplatslösningar.

– ABB är ett väldigt bra exempel på ett företag som vill använda sig av teknik för att driva transformation. Som ABB:s strategiska partner kommer vi att blicka framåt och utnyttja den erfarenhet och kunskap vi har om ABB i dag för att bidra med våra kunskaper inom digital och teknisk transformation, säger Wipros Europachef Pierre Bruno.