Listan är en blandning av tjänster från Cisa, öppen källkod-verktyg och gratisverktyg från organisationer både inom offentlig och privat sektor. Cybersäkerhetsmyndigheten uppger att den består av 97 verktyg och tjänster både från öppen källkodvärlden och från Cisa:s eget arkiv och från olika organisationer som är viktiga inom cybersäkerhet, däribland Microsoft, Google, VMware, IBM, Cisco, Secureworks, Kali Linux Project och Palo Alto Networks.

Hela sammanställningen kan nås från Cisa:s webbplats. 

Resurserna är uppdelade i fyra kategorier: Att minska sannolikheten för en cyberincident, att snabbt upptäcka skadlig aktivitet, att svara effektivt på bekräftade incidenter och att maximera motståndskraften.

Även om listan inte är heltäckande så syftar den till att göra organisationer mognare i frågor som cybersäkerhet och riskhantering.

Innan organisationer börjar använda sig av de här verktygen ska de ha antagit några rekommenderade säkerhetsrutiner, däribland att ha implementerat säkerhetsuppdateringar för kända sårbarheter, infört flerfaktorsautentisering, slutat använda mjukvara som inte längre supporteras och ersatt system och mjukvara som har kända eller standardiserade lösenord.

De ska också använda sig av Cisas tjänst för sårbarhetsskanning.

När de här sakerna åtgärdats eller införts uppger Cisa att organisationer är redo att börja använda de verktyg och tjänster som de sammanställt.