Iptor, som tidigare hette IBS, har idag fokus på molnbaserade affärssystem främst riktat mot distributions-, media- och läkemedelsbolag, satsar nu vidare med ännu ett förvärv. Tyska Timbertecs ERP-system har främst fokus på träindustrin. Tillsammans hoppas man nu bli starkare i Centraleuropa och under det kommande året ska man över rulla ut sitt gemensamma erbjudande i USA. Det kortsiktiga målet är dock att bli den största ERP-leverantören inom den nordiska träindustrin.

Timbertec har 110 anställda och kommer att fortsätta att verka från sitt huvudkontor i Eutin, under namnet Timbertec – an Iptor company. De båda grundarna Andreas Boll och Frank Ridder kommer också att vara kvar i ledande roller. Planen är att den inköpta verksamheten ska utgöra Iptors spetskompetens mot träindustrin, och Iptor ska investera stort i att utveckla det tyska företagets molnerbjudande.

– Att slå ihop våra företag är starten på en ambitiös tillväxtplan. Med Timbertecs branschexpertis och vårt befintliga europeiska och allt mer globala fotavtryck och infrastruktur är vi perfekta tillväxtpartner. Jayne och jag har länge beundrat Timbertec. Andreas och Frank har byggt ett fantastiskt team och en fantastisk kultur och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att uppnå våra gemensamma ambitioner, säger Christopher Catterfeld, managing partner på Iptor.

– Ser vi framåt finns det många stora möjligheter för tillväxt, särskilt utanför Tyskland, och vi tror att Iptor är den bästa partnern för att hjälpa oss att dra fördel av de möjligheterna. Jayne och Christopher tror på det vi gör. Vi har varit mycket imponerade av deras fokus på kunder och människor, och är glada över att vara med dem, kommenterar Andreas Boll sin nya ägare.