Under pandemin tog den svenska e-handeln ett jätteskutt och 2020 låg tillväxten på 40 procent. Riktigt så högt når inte tillväxten under 2021 som landar på 20 procent – omsättningen växte med 24 miljarder kronor visar E-barometerns årsrapport 2021.

Året inleddes med en tillväxt på 53 procent för att under det fjärde kvartalet landa på en negativ tillväxt på minus 1,2 procent.

Totalt står nu e-handeln för runt 16 procent av den svenska handeln.

Den bransch som växer mest är dagligvaruhandeln som växte med 35 procent. Framför allt skedde tillväxten under början av 2021 och då hämtades det som beställts i huvudsak upp ute i livsmedelsbutikerna. Under den andra halvan av året sjönk tillväxttakten ner och låg lägre än e-handeln totalt och de sjunkande volymerna berodde i stort sett enbart på att upphämtningen i butikerna sjönk och det som återstod var hemleveranserna enligt rapporten.

Näst mest växte möbler och inredning, 27 procent, och på tredje plats hemelektronikbranschen som trots att det är en av de mest mogna inom e-handel – till skillnad från dagligvarubranschen – hade en tillväxt på 23 procent.