Som uppmärksammats under dagen har den svenska leverantören av videoövervakningssystem Axis Communications drabbats av en cyberattack, som inneburit att flera system gått ner.

När Computer Sweden talar med företagets kommunikationschef Björn Hallerborn berättar han att företaget blev uppmärksammade på en möjlig cyberattack natten mellan lördag och söndag.

– När vi började undersöka det närmare fann vi spår av olaglig aktivitet, och vi beslutade då att stänga ner externa internetfunktioner. Dels för att minimera risken för skada, dels för att kunna felsöka på bästa sätt, säger han.

Björn Hallerborn säger vidare att deras utredning hittills inte visat några tecken på att kunders data skulle vara påverkad.

– Vi har heller ingen information i nuläget om att det skulle röra sig om en ransomwareattack. Stegvis har vi nu börjat återstarta vissa tjänster. Exempelvis är vår hemsida Axis.com delvis igång igen.

– Det är svårt att i nuläget säga när allt är fungerar som vanligt igen, tillägger Björn Hallerborn. Det viktigaste är att kunna återstarta våra tjänster på ett säkert sätt.

På Twitter skrev Axis under onsdagsförmiddagen att de ”arbetar med att lösa problemen och fortsätter starta om tjänsterna gradvis”.

Företagets statussida visar att en del Axis-system – som används för fjärråtkomst till kamerastationer, för att verifiera produktlicenser och för mjukvaruuppgraderingar – ligger nere.

Dock påverkas inte de kroppsburna kameror som används av polismyndigheterna i Tyskland, Australien och USA.