Datavolymen inom EU växer stadigt – 2025 väntas 175 zettabyte genereras jämfört med 33 zettabyte 2018. Samtidigt används 80 procent av industriell data aldrig. Och det vill EU-kommissionen nu komma åt med sitt förslag till en ny datalag, Data Act.

Det handlar om vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för data från sådant som smarta maskiner och konsumentvaror som genereras inom EU.

Som en del i det skärps kraven för dataöverföring till tredjeland och obligatoriska skyddsåtgärder för att skydda data som finns på molninfrastruktur i EU införs. Det ska göra att olaglig åtkomst av regeringar utanför EU och EES undviks, enligt kommissionen.

Thierry Breton, kommissionär med ansvar för den inre marknaden säger i en kommentar att förslaget är ett viktigt steg för att låsa upp en mängd industriella data i Europa, till nytta för företag, konsumenter, offentliga tjänster och samhället som helhet.

– Än så länge används bara en liten del av industriell data och potentialen för tillväxt och innovation är enorm. Datalagen kommer att säkerställa att industridata delas, lagras och behandlas med full respekt för europeiska regler. Det kommer att utgöra hörnstenen i en stark, innovativ och suverän europeisk digital ekonomi.

Andra delar i förslaget handlar om att användare ska få tillgång till de data som genereras av de enheter som de har och dela dem med tredje part – i dag är det ofta bara leverantören som har tillgång till dessa data.

Man vill också skydda mindre företag med sämre förhandlingsposition mot oskäliga avtalsvillkor och ge myndigheter tillgång till data från den privata sektorn i olika nödlägen som exempelvis översvämningar.

Databaser med data från IoT-enheter ska heller inte ha ett separat rättsligt skydd utan kunna nås och användas, enligt förslaget.

Med de nya reglerna kommer att göra mer data tillgänglig för återanvändning och förväntas skapa 270 miljarder euro i ytterligare BNP till 2028.