Det tidigare avtalet har redan förlängts till 2023, men redan nu väljer Tietoevry och Systembolaget att förlänga ytterligare, till 2025. I avtalet ingår it-drift och molntransformation samt en kontinuerlig förbättring av köpupplevelsen, som ska märkas både i butik och på webben.

Dessutom pekas hållbarhet ut som en viktig del av affären. Här bistår Tietoevry med en digital plattform där Systembolaget ska kunna mäta och minska såväl sin egen som leverantörernas miljöpåverkan.

– Vi är mycket glada över att förlänga avtalet med Systembolaget och få fortsätta digitaliseringsresan tillsammans. De senaste åren har vi kommit en bra bit på väg, bland annat genom successiv övergång till molnet som möjliggjort effektivare testning och produktutveckling, säger Anette Jarlemark, kundansvarig på Tietoevry.

Eftersom allt större del av Systembolagets verksamhet sker via webben har man även varit med och utvecklat hemsidan, men även jobbat med logistikflödena.

– När vi började arbeta med Systembolaget, för över tio år sedan, var webben inte den försäljningskanal den är idag. Det nya köpbeteendet ställer nya krav, inte minst när det kommer till logistik, stabilitet och säkerhet. De kommande åren kommer vi fortsätta arbetet med att skapa en förstklassig köpupplevelse för Systembolagets kunder, säger Anette Jarlemark.

För Systembolaget är högt förtroende bland konsumenter viktigt och i arbetet med att skapa bästa möjliga kundupplevelse har man tittat på olika delar. Ett exempel är AI:n Amelia som Tietoevry tagit fram för att hjälpa personalen och kunderna i butik med förslag på liknande drycker samt vilka drycker som passar bra till ett särskilt livsmedel.

Tietoevry har även tagit fram en rad lösningar för personalen. dels för att underlätta arbetet i butik, men konsultbolaget har även digitaliserat Systembolagets utbildningsprocesser samt sett till att man kunnat mötas digitalt under pandemin.