Rust Survey Team har nu släppt sin årliga undersökning gällande Rust och den visar att programmeringsspråket fortsätter att öka i popularitet vecka efter vecka.

Av dem som tillfrågades har 81 procent använt Rust åtminstone en gång varje vecka, jämfört med 72 procent för ett år sedan.

Sett till samtliga Rust-användare känner 75 procent att de kan skriva kod som är produktionsredo medan 27 procent svarade att de kämpade med att skriva kod som är produktionsredo.

83 procent av de svarande beskrev språket som utmanande medan 89 procent sa att deras arbetslag tyckte det var kul att programmera med språket.

I framtiden skulle Rust-utvecklare vilja se förbättringar gällande kompileringstid, diskanvändning, debugging och utvecklingen av grafiska användargränssnitt för språket.

Undersökningen baserades på svar från 9354 deltagare i december 2021.

Läs också: Här är språket som ger mjukvaruutvecklare bäst betalt