Att situationen i Ukraina kommer påverka den svenska it-branschen råder det ingen större tvekan om. Frågan är bara hur stor påverkan det kommer bli. På analysföretaget Radar har man studerat frågan noggrant under sista tiden, och imorse stod det klart att det kommer att luta åt det sämre av de scenarier som tagits fram.

– Vi gjorde en konsekvensanalys för tio dagar sedan, där vi tog fram olika scenarier. Nu är sannolikheten stor för att vi kommer att få se det sämre scenariot. Det kommer få gigantiska konsekvenser, säger Hans Werner, vd på Radar.

En orsak är att Ukraina är ett stort och viktigt it-land. Radar räknar med att det finns 285 000 it-arbetare där, och många av dessa är involverade i den svenska it-sfären.

– Det finns ett antal tusen som jobbar i svenskägda företag, eller under svensk flagg på annat sätt. De utgör 0,4 procent av de samlade it-resurserna som är verksamma mot Sverige, så det kommer ha en viss kännbarhet. Men den direkta konsekvensen är inte så stor, säger Hans Werner, som snarare ser att den stora effekten kommer att komma på sikt

– De indirekta konsekvenserna däremot kommer påverka väldigt hårt. Det kommer betyda mycket för den globala ekonomin och ett exportberoende Sverige.

Global avmattning

Radar tror på en liknande global avmattning som vi sett under pandemin. Hans Werner säger att det bästa scenariot av det man tagit fram skulle innebära att 3-4 miljarder kronor skulle försvinna från de svenska it-budgetarna.

– Jämfört med förra året handlar det om någon miljard, men vi kommer upp i 3-4 miljarder utifrån den utveckling och den tillväxt vi såg skulle komma efter pandemin, säger han.

Men det är som sagt den optimistiska bilden. Efter morgonens sorgliga nyheter med Rysslands invasion talar allt för att det är det värsta tänkbara scenariot vi kommer se.

– Vi räknar med en effekt på 13–14 miljarder kronor om det bli en fullskalig invasion. Då går vi tillbaka till samma påverkan som pandemin hade, och det innebär att vi backar till 2020 års nivå.

Det är inte minst hur de västliga ekonomierna kommer drabbas av sanktioner mot Ryssland som är den springande punkten.

– Energi, oljepriser, material och komponenttillgången påverkas. Redan nu är oljan över 100 dollar per fat, och energipriserna kommer inte sjunka. Det kommer påverka räntan så att vi kan komma att se ränteeffekter. Det är många dominobrickor som faller åt fel håll just nu. Det man inte trodde skulle hända har hänt och nu står vi där, konstaterar Hans Werner.

En dipp på två år

Han lyfter också Kinas agerande som en viktig del och lyfter det 25-åriga avtal kring naturgas som Ryssland och Kina har tecknat, som innebär att Rysslands gashandel kommer att kunna fortgå oavsett sanktioner.

– Hur alla sanktioner påverkar beror på hur många som ställer sig bakom. Vart Kina tar vägen är en nyckelfråga, säger Radar-vd:n, som tror att effekterna kommer hålla i sig ett bra tag.

– Vi tror att det kommer dippa under två år, och kanske vara tillbaka 2024. Så var det under pandemin och så ser det ut att bli nu också.