Ivers köpresa har nu landat i Göteborg, där man hittat Intiro, som beskrivs som ”ett specialistbolag med stor kompetens inom systemutveckling”. Bolagets kunder finns inom både privat och offentlig sektor, och köpet är nästa steg för att stärka sig inom systemutveckling, där man även ska bistå med rådgivande tjänster till kunder med höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Vid senaste årsbokslutet hade bolaget 22 anställda och Intiros kunder finns till största delen i Göteborgsregionen.

– Vi är imponerade över Intiros förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom systemutveckling till kunder med komplexa krav och av den specialistkompetens som finns för detta i bolaget. Vi är också imponerade av Intiros förmåga att attrahera och behålla medarbetare, vilket är ett kvitto på att man erbjuder en attraktiv och spännande miljö att jobba i. Vi ser fram emot att Intiro nu blir en del av Iver och att vi nu tillsammans kan erbjuda ytterligare expertis inom systemutveckling som är ett område vi vill växa inom, säger Ivers vd Carl-Magnus Månsson.

Göteborgsbolaget kommer att stärka konsultorganisation ytterligare, och Elits vd Olle Hasselblad, som även leder Ivers konsultdel, välkomnar sina nya kollegor.

– Med Intiro stärker vi vårt konsulterbjudande. Vår förmåga blir vassare inom utveckling och inom leveranser av säkra lösningar till kunder som är på en digital transformationsresa. Vi ser även fram emot att stärka vår närvaro i Göteborg med ett antal nya kollegor, säger han.

Och Fredrik Björk, som är vd och medgrundare på Intiro Development, låter också mycket nöjd med affären.

– Iver och Intiro kommer ha stor nytta av varandra vilket borgar för ett lyckat samgående. Iver växer inom vårt expertområde systemutveckling och Intiro behöver ett starkt varumärke och en kraftfull organisation för att kunna växa vidare. Nu ser vi fram emot att bli en del av den stimulerande arbetsmiljö som Iver skapar under sin tillväxtresa, säger han.