Efter gårdagens invasion har Consid utlyst ett antal tjänster som ska kunna locka ukrainska it-utvecklare till Sverige. Ett initiativ som uppstått efter samråd med de ukrainska rekryteringsbolag man tidigare har samarbetat med.

– Bakgrunden är att vi har fått en vädjan om att upprätta tjänster för att på så sätt skapa en möjlighet att ta sig hit på laglig väg. Därför har vi nu annonserat via Arbetsförmedlingen att vi söker efter den kompetensen. Vi vill göra det enligt konstens alla regler kring arbetskraftsinvandring, säger Consids vd Peter Hellgren.

Peter Hellgren
Peter Hellgren.

– Det vi som stor arbetsgivare kan göra är att erbjuda jobb och boende inom ramen för vår egen verksamhet. Vi har redan ett tiotal personer inom Consid som har meddelat att de vill upplåta boende i ett första steg till eventuella ukrainska konsulter. I ett senare skede hjälper företaget förstås till med boendet. Tanken är att konsulten även tar med sin närmaste familj.

Svårt att lämna landet

Men det är också en hjälpkampanj som är kantad med utmaningar, särskilt efter det besked som kom under gårdagskvällen.

– Då meddelades att män mellan 18 och 60 år inte får lämna landet. Men många glömmer lätt att det finns många kvinnliga it-utvecklare också. Det finns en del män som redan har hunnit lämna landet, men det kommer vara för kvinnor som vi kommer kunna göra störst skillnad, säger Peter Hellgren och är högst medveten om att det inte är så lätt att sitta i Sverige och hjälpa folk ut ur ett krigsdrabbat land.

– Det är det inte. Och där är inte vi experter på något sätt. Men vi kommer att ersätta för alla kostnader det innebär att ta sig hit, och lösa det med boende.

Hur många räknar ni med att ni kan hjälpa?

– Vi tror att vi har möjlighet att hjälpa ett hundratal individer om vi utnyttjar hela vår geografi, och den dynamik vi har genom att finnas över hela landet. Vi vill göra så stor skillnad som möjligt, och vi vill uppmana andra att göra så mycket de kan. Ju större uppslutning desto mer skillnad kan vi göra.

Peter Hellgren är dock noga med att påpeka att det handlar om att erbjuda tjänster utifrån det läge som har uppstått.

– Vi vill inte medverka till någon braindrain av Ukraina, utan nu är det temporärt. Men det kan också vara en långsiktig lösning. Det beror på hur läget ser ut och hur situationen utvecklas. Det är självklart att vi hjälper till i den här svåra situationen. Det är fruktansvärt att människor återigen tvingas på flykt, säger han.

Han berättar också att det kommer startas en insamling på Consid, och även där uppmanar han övriga företag att haka på.

– Vi kommer ge alla anställda möjlighet att skänka en summa till War Child eller SOS Barnbyar, och sedan kommer bolaget dubbla den summa som vi år in. Där vill vi utmana Sveriges näringsliv att göra samma sak, säger Peter Hellgren.