Kammarkollegiet har nu gjort klart med två av de tre ramavtalsområden som enligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm behövde göras om, efter att upphandlingen datacenter 2019 blev överprövad.

Enligt domen behövde tre av fyra ramavtalsområden göras om: servrar och lagring, nätverk och säkerhet samt datacenterlösningar. Medan Kammarkollegiet överklagat domen avseende datacenterlösningar, har man under tiden gjort klart de andra två delarna servrar och lagring respektive nätverk och säkerhet.

21 anbudsgivare lämnade anbud, och av dessa valdes sju bolag ut inom servrar och lagring och sju andra inom nätverk och säkerhet. Kammarkollegiet skriver att tilldelningsgrunden skett utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det enda bolaget som fanns med i båda kategorierna var Advania, även om nätverks-tilldelningen skedde under det numera förvärvade bolaget Hi5:s flagg.

Ramavtalet är på fyra år och den totala upphandlingen som numera heter Datacenter 2021 har ett uppskattat totalvärde på drygt 2,3 miljarder kronor. Helt klart är det dock inte än, utan tilldelningsbeslutet kan fortfarande överprövas fram tills att avtalsspärren löpt ut den 4 mars.

Här är de sju bolag som fått tilldelning inom servrar och lagring:

Atea, Advania, Chas visual management, Dustin, Real Time Solutions, Cuebid och Proact.

Och här är de sju som tilldelats ramavtal inom nätverk och säkerhet:

Cygate, Conscia, Orange Cyberdefense, Aranya, Tele2, Hi5 och Netnordic.

Lars Kyhlstedt, vd på Conscia Sverige, ser det som en kvalitetsstämpel att bli utvald inom nätverk och säkerhet, där man ska stå för hårdvara, mjukvara och tjänster inom till exempel nätverksswitch, router, trådlöst nätverk, lastbalanserare, brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och övervakning.

– Vi är glada över möjligheten att få leverera säker, pålitlig it-infrastruktur till den svenska offentliga sektorn i större skala. Detta placerar oss bland de främsta systemintegratörerna, och det passar vår ambition av att möta kundernas behov med smidighet, snabbhet och fokus och värdesätter våra leveranser och vår expertis inom både rådgivning och produkter, säger han.