I veckan vädjade Ukraina till Icann att stänga av ett antal ryska toppdomäner – bland annat ”.ru”, ”.рф” och ”.su”. – åtgärderna skulle enligt landets digitaliseringsminister och vice premiärminister Mychailo Fedorov ”hjälpa användare att söka efter tillförlitlig information i alternativa domänzoner, vilket förhindrar propaganda och desinformation”.

Men Icann säger nej till Ukrainas begäran. Icanns svenske vd Göran Marby, tidigare generaldirektör på PTS, uttrycker i sitt svar sin personliga oro för Ukrainas medborgare men att internet är ”ett decentraliserat system. Ingen aktör har förmågan att kontrollera det eller stänga av det”.

Han trycker också på att Icann finns för att ”se till att internet fungerar och inte för att dess samordnande roll ska användas för att stoppa det från att fungera.”

Att stänga av toppdomänerna skulle heller inte förhindra propagandan skriver Göran Marby.

”Som du har sagt i ditt brev är din önskan att hjälpa användare att söka tillförlitlig information i alternativa domänzoner och förhindra propaganda och desinformation. Det är bara genom bred och obehindrad tillgång till internet som medborgarna kan få tillförlitlig information och en mångfald av synpunkter. Oavsett källa kontrollerar Icann inte internetåtkomst eller innehåll.”