Mer än hälften av företagen omvärderar alltså sina planerade it-utgifter för 2022. 10 procent av de tillfrågade företagen ser ”kraftiga justeringar” av sina planer framför sig.

Detta enligt undersökningen ”A new IDC Global CIO Quick Pulse Survey”.

– Det uppkomna geopolitiska scenariot kommer tveklöst att påverka den globala efterfrågan på it de kommande månaderna och åren, säger Andrea Siviero, analytiker på IDC.

IDC förväntar sig en brant nedgång och långsam återhämtning för it-marknaderna i Ryssland och Ukraina, men att den globala effekten kommer att vara något begränsad.

Tillsammans står de här båda länderna bara för 5,5 procent av alla it-investeringar i Europa och en procent globalt. Samtidigt kommer krisen sannolikt ha påverkan på handel, leveranskedjor, kapitalflöden och energipriser. Därmed får den bred påverkan på den globala ekonomin.

Här är exempel på konsekvenser som krisen får på it-marknaden:

Fluktuationer i efterfrågan på it

Konflikten har stoppat all affärsverksamhet i Ukraina medan den ryska ekonomin börjat känna av de tidiga effekterna av västländernas sanktioner. Det här kommer att påverka it-utgifterna i båda länderna starkt med tvåsiffriga minskningar av efterfrågan lokalt under 2022.

Samtidigt kan it-utgifterna i västländerna delvis öka som en följd av ökade försvars- och säkerhetssatsningar.

Energipriser och inflationstryck

Konflikten kommer att få stora konsekvenser både för energipriserna och stabiliteten i leveranskedjorna. De flesta länder kommer att behöva omvärdera sina kortsiktiga energiplaner och på sikt minska sitt beroende av kolbaserade energikällor.

Omlokalisera kompetens och infrastruktur

Mer än 100 globala företag har dotterbolag i Ukraina och många fler har verksamhet i Ryssland. Kriget har redan fördrivit tiotusentals utvecklare i Ukraina och lett till att vissa tjänster omlokaliserats i båda länderna.

Tillgång till kontanter och krediter

De ekonomiska sanktioner som hittills införts har har inneburit stora utmaningar för tillgången på utländsk kredit i Ryssland, samtidigt som de kan innebära förluster för EU-länderna på lån som utfärdats till Ryssland. Finns inte tillgång till krediter kommer många organisationer behöva avbryta it-investeringar som de planerat.

Dynamiken i leveranskedjan

Exporten till Ryssland, både av färdiga produkter och komponenter, kommer att påverkas av sanktionerna. Samtidigt kommer effekten på företag i väst bli relativt liten givet storleken på marknaden. Även importen av teknik kommer att påverkas. Särskilt gäller det halvledarindustrin, där utbudet av neongas och palladium som används vid chipptillverkning kommer att minska kraftigt. Dessutom väntas globala försörjningskedjor störas då leveranser måste omdirigeras runt de två länderna med ökade kostnader som följd.

Växelkursfluktuationer

Rysslands valuta har rasat som en följd av de initiala sanktionerna, vilket har gjort importen av it-utrustning och tjänster betydligt dyrare. Som ett resultat av detta har många företag vägrat att skicka beställningar till Ryssland även om betalning är möjlig. Det här kommer också innebära att Rysslands egna tillverkning av pc, servrar och kommunikationsutrustning inte kommer att fungera. Geopolitiska spänningar påverkar också andra valutor i regioner, däribland euron.

Utöver de här omedelbara konsekvenserna så kommer fler effekter på både kort och lång sikt, däribland ökad volatilitet på aktiemarknaden, spekulation, risk för cyberattacker och så vidare.

IDC rekommenderar företag att identifiera svaga länkar i deras värdekedjas ekosystem, att de utvecklar agila strategier för sina leveranskedjor, och att de upprättar handlingsplaner som gör att de kan förutse och reagera på olika störande marknadsrörelser.