Deepmind har presenterat Ithaca, ett nytt verktyg som kan vara till stor nytta för historiker och språkvetare.

Med hjälp av artificiell intelligens kan fragment av texter som hittats på stenar, lertavlor och papyrus kompletteras med bitarna som saknas.

Dessutom kan Ithaca analysera texterna för att komma fram till när de skrevs. Som exempel anförs en text från antikens Grekland där dateringen ändrats från 445 till 420 före vår tideräkning med hjälp av AI-verktyget.

Utöver klassisk grekiska kan Ithaca även analysera texter på akkadiska, demotiska och maya, men tanken är att fler språk ska läggas till med tiden.

Vill du testa hur verktyget fungerar kan du bege dig till ithaca.deepmind.com.