På det här sättet hoppas de kunna hantera USA:s regulatoriska krav på dataintegritet. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Ett sådant avtal skulle komma ett och ett halvt år efter att den amerikanska kommittén för utländska investeringar krävde från Bytedance att de skulle avyttra Tiktok, eftersom de var oroliga för att amerikanska användardata skulle kunna vidarebefordras till Kinas regering.

Den ordern verkställdes dock aldrig efter att Joe Biden efterträdde Donald Trump som president i USA.

Kommittén för utländska investeringar har dock fortsatt uttrycka oro över datasäkerheten på Tiktok, och det är denna oron som Bytedance nu hoppas kunna stilla, enligt Reuters källor.

Det är dock inte klart huruvida Tiktoks partnerskap med Oracle verkligen kommer att lösa de identifierade säkerhetsproblemen. Kommittén i fråga har inte kommenterat uppgifterna.

Oracle har tidigare diskuterat att förvärva en minoritetspost i Tiktok. Enligt det nya förslaget ska Oracle lagra alla amerikanska användardata på sina servrar. En del av dessa lagras i dag i Google Cloud.

Det ska också, enligt avtalet, finnas ett amerikanskt datahanteringsteam bestående av hundratals människor som ska agera ”grindvakt” för amerikanska användardata.

Tiktok vill inte kommentera partnerskapet med Oracle, men uppger i ett mejl till Reuters att ”vi fortsätter att investera i datasäkerhet som en del av vårt övergripande arbete för att hålla våra användare och deras information säker”.

Inte heller Oracle har kommenterat frågan.