För två år sedan lovade Microsoft att företaget ska vara koldioxidneutralt senast 2030, men än så länge går utvecklingen åt fel håll.

Under 2021 ökade nämligen Microsofts koldioxidutsläpp med 23 procent jämfört med året innan, detta enligt ett inlägg på den officiella Microsoft-bloggen.

Ökningen förklaras med ökad efterfrågan på molntjänsterna Azure och Microsoft 365, samt ökad försäljning av produkter som Xbox och Surface.

För att vända den negativa trenden ska Microsofts produkter och tjänster bli mer energisnåla. Dessutom ska mängden plast minskas och återvinningsgraden ökas.