Affären är en del av det ramavtal för programvarulösningar som Redpill Linpro har med Kammarkollegiet, och konsultbolaget har jobbat med myndigheten sedan 2016.

Uppdraget handlar om integration, där Mulesoft Anypoint Platform spelar en stor roll. Redpill Linpro ska fortsätta ta fram gränssnitt som ska ge enkel access för både företags- och medborgartjänster. Det nya avtalet löper över totalt fyra år och är värt 70 miljoner kronor.

– Skatteverket är ett mycket bra exempel på hur en myndighet verkligen tagit ett helhetsgrepp kring den digitala transformationen. Genom sitt arbete med integrationer och api:er effektiviserar myndigheten sina egna processer samtidigt som de gör det enklare att använda verkets tjänster. Dessutom skapar de öppna gränssnitten innovationsmöjligheter för företag som vill bygga nya tjänster där kopplingen till Skatteverket är viktigt, säger Redpill Linpros koncernchef Henrik Gavelli, som tycker samarbetet med myndighetens personal funkat bra hittills.

– Tillsammans med Skatteverkets egen personal, det nya licensavtalet för integrationer och api:er och våra egna agila team som sedan tidigare är upphandlade av myndigheten, ska vi fortsätta att genomföra digitaliseringen. I slutändan handlar det om att öka samhällsnyttan.