Finansmarknaderna är i dag digitaliserade och därmed sårbara för cyberabgrepp – det konstaterade finansmarknadsminister Max Elger vid en presskonferens i dag.

Och nu vill regeringen stärka skyddet. Därför får Finansinspektionen nu i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag för att stärka finanssektorns motståndskraft.

– Ett stabilt och välfungerande finansiellt system är centralt för att Sverige och svensk ekonomi ska fungera i kris, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen som välkomnar uppdraget.

Formellt beslutar regeringen om uppdraget nästa torsdag och senast den 6 maj ska Finansinspektionen lämna över en skriftlig rapport till regeringen.