Sedan den så kallade Schrems II-domen för två år sedan har osäkerheten kring hur amerikanska molntjänster kan användas inom EU utan att bryta mot dataskyddsregler som GDPR varit en stor källa till oro och irritation.

Men nu har EU och USA tillsammans börjat att försöka lösa problemet och se till att det transatlantiska dataflödet ska fungera bättre genom att stärka det rättsliga skyddet för företag som hanterar flödet av personuppgifter.

Det berättade USA:s president Joe Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en gemensam presskonferens i Bryssel i dag, rapporterar Reuters.

– I dag har vi gått med på ett oöverträffat skydd för dataintegritet och säkerhet för medborgare, sa Joe Biden vid presskonferensen. 

Ursula von der Leyen framhöll att den principöverenskommelse om ett nytt ramverk som parterna enats om möjliggör förutsägbara och pålitliga dataflöden mellan EU och USA, vilket skyddar integritet och medborgerliga friheter.

Ännu dröjer det dock innan det provisoriska avtalet kan omvandlats till en slutlig juridisk överenskommelse. Enligt en EU-tjänsteman med insyn i ärendet tar det troligen flera månader.