Nvidia har nu presenterat sin nya teknik Nerf som med AI kan göra om tvådimensionella bilder till 3D-objekt på bara några sekunder.

Detta genom att Nerf utgår från en samling tvådimensionella bilder, tagna från flera olika positioner, och sedan fyller i tomrummet genom att använda existerande bilder som referens. Detta gäller även om vissa av bilderna har objekt i vägen som döljer delar av motivet.

För bilder med flera motiv krävs dock att det inte förekommer för mycket rörelse om resultatet ska bli tydligt.

Engadget skriver att tekniken bland annat skulle kunna användas för medieproduktion, arkitektur, självkörande fordon och robotar.

Du kan se tekniken demonstreras i klippet nedan.

Läs också: Microsoft testar ny AI-modell för översättning av dokument