Efter Samtrafikens upphandling stod det klart att estniska Turnit drog det längsta strået. Det nya avtalet som tecknats är enligt Samtrafiken på fem till åtta år långt, och beräknas vara värt runt 20 miljoner kronor per år.

Det handlar om att hjälpa tio tågbolag och 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter som står för buss- och järnvägstrafik runt om i Sverige med ett nytt biljettsystem. Idag beräknas den marknaden omsätta cirka 2 miljarder kronor och målet med det nya avtalet är, enligt Samtrafiken, att den nationella infrastrukturen för bokning av biljetter ska framtidssäkras med öppna standarder.

Tidigare har man använt tjänsten Resplus, och nu har man velat skynda på digitaliseringen för att öka det kollektiva resandet. En viktig del har varit att byta ut egenutvecklade och föråldrade system som inte varit kompatibla med varandra.

Implementeringen av den nya digitala infrastrukturen kommer att starta omgående och planen är att den ska lanseras i en första version under tredje kvartalet 2023.

– God datakvalitet och standarder är avgörande för att säkra en digital infrastruktur för en snabbt växande mobilitetsmarknad. I Turnit har vi hittat en agil teknikpartner som delar våra värderingar och jag ser att biljettsamarbetet Resplus kan utvecklas ytterligare framöver, säger Samtrafikens vd Gerhard Wennerström.

– Samtrafikens och det svenska förhållningssättet till kollektivtrafik är redan idag i många avseenden nummer ett i världen. När man nu kompletterar detta med den kunskap och det engagemang vi på Turnit besitter kring OSDM, som ju är en modern standard inom järnvägsbranschen, kommer en uppgraderad Resplus-produkt att kunna bli en ögonöppnare för många andra länder i Europa de kommande åren, kommenterar Ülo Säre, vd på Turnit den nya satsningen.