Under torsdagens presskonferens från Försvarsmakten med anledning av det försämrade säkerhetsläget var cyberförsvaret ett av ämnena.

Trots att oron för attacker ökat under de senaste veckorna så har det dock inte märkts av några större angrepp mot svensk it-infrastruktur enligt Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

– Vi har sett en del överbelastningsattacker men det ligger inom normalbilden. säger han.

Patrik Ahlgren från cyberförsvarssektionen framhöll att ett fungerande internet har varit avgörande för Ukraina och gjort det möjligt för landets invånare att kommunicera med omvärlden under kriget och om kriget.

Ukraina har arbetat långsiktigt med sitt cyberförsvar och även Sverige håller på att bygga upp ett cyberförsvar med målbilden att det ska vara i världsklass.

– I Sverige är vi beroende av kontinuerligt fungerande informations- och kommunikationstekniker för att upprätthålla viktiga funktioner, säger han.

Samhällskritiska funktioner

Mest kritiskt är sådant som energi, vattenförsörjning, transporter, sjukvård och livsmedelsförsörjning – de styrsystemen måste kunna försvaras.

Patrik Ahlgren lyfte också hur många företag i olika länder ofta ligger bakom de lösningar som används och att det gör det än mer intrikat att klara säkerheten. Ett exempel är Coop som drabbades av en attack riktad mot sin leverantör Kaseya men tvingades stänga i flera dagar.

– Vår slutsats av är att samhällskritiska funktioner måste ha alternativa lösningar och i fallet med Coop så behövdes det då ett alternativt betalsystem.

Han beskriver cyberförsvaret som en integrerad del i det militära försvaret som ska kunna genomföra alla typer av aktioner mot andra staters väpnade styrkor i och genom cyberdomänen.

– Jag vill betona att försvarsmakten har i dag de förmågor som krävs ocn arbetar nu vidare för att möta framtidens utmaningar, säger Patrik Ahlgren.

– Just nu fokuserar vi på att stärka ledningen för cyberoperationer på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.

Fler cybersoldater

Ytterligare ett cyberförsvarförband ska etableras och på sikt ska det bli ett tredje. Dessutom arbetar man med att ta fram ett personal- och karriärsystem inom cyberförsvaret som ska inkludera cybersoldater, specialistofficerare, taktiska officerare och civila experter.

Nu gäller det också att skapa en generell säkerhetskultur hos alla användare av it-system i hela samhället.

– Det finns brister i skyddet för känslig svensk information och det finns en kvalificerad förmåga i omvärlden att komma över känslig information. Och cybersäkerhet kan inte lösas bara på central nivå – här har vi alla ett ansvar. En viktig förutsättning för cyberförsvaret är att alla användare av it-system tar sitt ansvar för att upprätthålla en god cybersäkerhet, säger Patrik Ahlgren.