Om de folkpartister som misstänks för dataintrång mot socialdemokraterna fälls i rätten blir straffet med största sannolikhet dagsböter. Även om dataintrång ses som ett allvarligt brott, med fängelse i upp till två år i straffskalan, är ett fängelsestraff knappast troligt i det här fallet.

– Det skulle vara om det finns försvårande omständigheter, säger Per Furberg, it-jurist på Setterwalls advokatbyrå.
– Utifrån de uppgifter som hittills kommit fram i medierna verkar det här fallet inte vara svårt juridiskt. Paragrafen om dataintrång i brottsbalken passar perfekt.

Ägaren bestämmer
För att dömas för dataintrång krävs det enligt brottsbalken att man ”olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling”, vilket förenklat betyder att man på elektronisk väg skaffar sig information som man inte har rätt att läsa.
Det som i allmänhet är svårast att bedöma är olovlighetskriteriet, berättar Helena Andersson på Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet.
– Det ställs inte något krav på att det finns tekniska hinder, som ett lösenordsskydd, för att det ska räknas som olovligt. Det är informations­ägaren som avgör vad som är lovligt, säger Helena Andersson.

All information räknas
För en fällande dom krävs det också att angriparen själv inser att intrånget är olovligt. Därför måste den som äger informationen på något sätt signalera att det är förbjuden mark.

Det spelar i lagens mening ingen roll vilken typ av information man kommit över. Faktum är att man inte ens behöver läsa något av det man skaffat sig tillgång till. Brottet begås i och med själva intrånget. Däremot skulle informationens art kunna påverka straffet.

– Det tas med i en samlad bedömning, säger Per Furberg.
En teori i utredningen av spionhärvan är att kontouppgifterna som användes vid intrånget stals genom avlyssning av ett oskyddat trådlöst nätverk, se artikel här intill. Detta är i sig inte olagligt, enligt Helena Andersson.

Lagen om elektronisk kommunikation säger att man får lyssna på trafik som går okrypterad genom luften. Skulle man avlyssna något man förstår inte är avsett för en själv är det dock ens skyldighet enligt lagen att inte föra informationen vidare. Men även om den tystnadsplikten bröts i folkpartifallet väntar inga höga straff där heller.

– Den som bryter tystnaden döms till böter, men i ringa fall ska den inte dömas alls. Så brottet är inte tungt straffrättsligt, säger Helena Andersson.

Fakta

Ur brottsbalken:
”Den som /.../ olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.
Med upptagning avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling.”