De myndigheter, kommuner och landsting som har en färdig e-tjänst kan ansöka om startpaketet, med undantag av de stora myndigheter som redan kommit långt med e-tjänster.

Verva planerar också att erbjuda fortsättnignspaket under den tid som regeringen fortsätter att ge ekonomiskt stöd.

Verva har ett regeringsuppdrag att stimulera användningen av e-legitimationer och nya e-tjänsteri förvaltningen och har fått 12 miljoner kronor för detta under 2006.